Policy Reports

Enkla regler, svåra tider ­- behöver stabiliseringspolitiken förändras? (in Swedish)
SNS Konjunkturrådsrapport 2012, with Anders Vredin (ed.), Anna Larsson, and Morten Ravn

Vilken roll bör ECB ha i hanteringen av den europeiska skuldkrisen? (in Swedish)
Sieps Europapolitisk analys, 2011:11epa
Rapport för seminarium anordnat av SIEPS och Finansutskottet, 13 oktober 2011

Svensk finanspolitik, Finanspolitiska rådets rapport 2010, with Lars Calmfors, Torben Andersen, Michael Bergman, Laura Hartman, Helena Svalery, Lars Tobisson, and Erik Åsbrink

Svensk finanspolitik, Finanspolitiska rådets rapport 2009, with Lars Calmfors, Torben Andersen, Laura Hartman, Ann-Sofie Kolm, Lars Tobisson, and Erik Åsbrink

Svensk finanspolitik, Finanspolitiska rådets rapport 2008, with Lars Calmfors, Torben Andersen, Karolina Ekholm, Per-Ola Eriksson, Laura Hartman, Ann-Sofie Kolm, and Erik Åsbrink

Finanser för framtida välfärd, SNS Konjunkturrådsrapport 2004, SNS förlag, with Stefan Lundgren, Erling Steigum, and Hans Wijkander


Academic Writing in Swedish

Flexibel inflationsmålspolitik i praktiken och teorin, Ekonomisk Debatt, 2011, nr 6, comment on speech by Stefan Ingves

Svensk stabiliseringspolitik, in: L. Hultkrantz and H. Söderström (eds.): Marknad och politik, 2011, SNS förlag, with Hans Tson Söderström

Behövs en ny makroekonomi efter krisen?, Ekonomisk Debatt, 2010, nr 4

Från nationalekonomi till ekonomik?, Ekonomisk Debatt, ledare, 2009, nr 3, with Robert Östling

Illusionen om den effektiva fastighetsskatten, Ekonomisk Debatt, ledare, 2008, nr 3

Låt inte status quo regera, Ekonomisk Debatt, ledare, 2007, nr 2

Angående KI:s syn på resursutnyttjandet och arbetsmarknadsgapet, Ekonomisk Debatt, replik, 2005, nr 8

Är arbetsmarknadsgapet ett mått på penningpolitikens framgång?, Ekonomisk Debatt, inlägg, 2005, nr 4, 58-61

Stabil politik eller stabiliseringspolitik?, Ekonomisk Debatt, replik, 2004, nr 1, 35-39

Statsskulden och det offentliga sparandet då befolkningen åldras, in: Per Molander and Torben M. Andersen (eds.), Alternativ i välfärdsstaten, 2002, SNS förlag, Stockholm


Newspaper Articles in Swedish

Se över det kommunala balanskravet, Dagens Samhälle, March 2012, with Anna Larsson, Morten Ravn, and Anders Vredin

Behåll överskottsmålet - och komplettera det, Göteborgsposten, February 2012, with Anna Larsson, Morten Ravn, and Anders Vredin

Riksbankens ansvar bör utökas, Svenska Dagbladet, January 2012, with Anna Larsson, Morten Ravn, and Anders Vredin

Inför ett investeringsgolv!, Dagens Industri, January 2012, with Anna Larsson, Morten Ravn, and Anders Vredin

Arbetslöshetsförsäkringen bör reformeras, Dagens Nyheter, June 18, 2009, with Lars Calmfors and Erik Höglin

Hellre undantag än godtycke för utgiftstaket, Dagens Industri, June 2, 2009, with Lars Calmfors

Sysselsättningen i konjunkturnedgången, Fokus, December 5, 2008

Staten måste spara mer, Örnsköldsviks Allehanda, January 29, 2004, and Östersunds-Posten, February 5, 2004

Ringholm äventyrar välfärdsreserven, Dagens Nyheter, January 27, 2004, with Stefan Lundgren, Erling Steigum, and Hans Wijkander


Speeches and Presentations

Den låga inflationen -- ska vi oroas och kan vi göra något åt den?, SACO, May 14, 2014 (Slides) (English translation)

Penningpolitik och makrotillsyn, LO, March 27, 2014 (Slides) (Web-tv)

Min syn på penningpolitiken och hushållens skuldsättning, Swedbank, September 24, 2013 (English translation)

Tyresöradion, talking to Leif Bratt about basic macroeconomic concepts (recorded on April 22, 2013)

Behövs ett mål för sysselsättningen? Anförande för socialdemokraternas seminarieserie Nya mål för den ekonomiska politiken, 28 mars 2012

Flexibel inflationsmålspolitik, Nationalekonomiska föreningens förhandlingar, 12 maj 2011 (kommentarer på Stefan Ingves anförande), bilder, text

Economic Outlook 2010, anförande vid SNS, 23 november 2010

Hur viktigt är överskottsmålet?, Anförande för riksdagsledamöter, 25 mars 2010

Om stabiliseringspolitiken och stimulansåtgärder, Anförande vid SNS, 17 december 2008

Leder ekonomisk tillväxt till högre lycka?, Presentation på finansdepartementet, 5 juni 2007

Det finanspolitiska ramverket, oh-bilder, Diskussion på finansdepartementet, 4 maj 2006

Sveriges bytesbalansöveskott, oh-bilder, 7 februari 2006


Selected Blog Posts

Ska vi oroas av höga hushållsskulder? Ekonomistas, February 20, 2014 (English translation: Should We Be Concerned by High Household Debt?) (Supplementary material)

Finanskriskommittén undviker de svåra frågorna, Ekonomistas, 22 mars 2013

Riksbanken tänker fel om valutareserven, Ekonomistas, 22 januari 2013

Privat sedelutgivning, Ekonomistas, 18 december 2012

Hur skapas pengar?, Ekonomistas, 4 december 2012

Guld är inte lösningen, Ekonomistas, 19 november 2012

Fiscal consolidation in Sweden: A role model? VoxEU, September 25, 2012

Den låga inflationens konsekvenser, Ekonomistas, 11 september 2012

Hur försvann den svenska statsskulden?, Ekonomistas, 6 september 2012

Överskottsmålets långsiktiga konsekvenser, Ekonomistas, 27 februari 2012

Inför ett investeringsgolv!, Ekonomistas, 18 januari 2012

Reglerna för att lösa bundna bolån måste ändras!, Ekonomistas, 3 januari 2012

Åldrande befolkningar i krisländerna, Ekonomistas, 31 oktober 2011

EU, euron och krisen, Ekonomistas, 15 oktober 2011

Grekland bör lämna euron!, Ekonomistas, 28 september 2011

ECB måste visa vägen ut!, Ekonomistas, 9 september 2011

Vägen ut, Ekonomistas, 23 augusti 2011

Går det att rädda Europa?, Ekonomistas, 12 augusti 2011

Vad får Riksbanken göra?, Ekonomistas, 1 juni 2011

Riksbanken om risker på bostadsmarknaden, Ekonomistas, 6 april 2011

Krispolitiken i Sverige och USA, Ekonomistas 4 mars 2011

Från ord till handling för ökat sparande, Ekonomistas, 11 februari 2011

Behöver vi banker?, Ekonomistas, 25 januari 2011

Exporterar Sverige för lite?, Ekonomistas, 7 juni 2010

En striktare stabilitetspakt, Ekonomistas, 11 maj 2010

Kan Grekland lämna euron?, Ekonomistas, 5 maj 2010

Behövs ett mål för sysselsättningen?, Ekonomistas, 13 april 2010

Behövs ett överskottsmål?, Ekonomistas, 17 mars 2010

Åtgärder mot bobubblor, Ekonomistas, 9 november 2009

Makroekonomi - en disciplin i kris?, Ekonomistas, 21 september 2009

Vart är huspriserna på väg?, Ekonomistas, 14 september 2009

IMF om Sverige och USA, Ekonomistas, 16 juni 2009

Utträdet från arbetsmarknaden, Ekonomistas, 16 juni 2009

Inträdet på arbetsmarknaden, Ekonomistas, 5 juni 2009

Perspektiv på ungdomsarbetslösheten, Ekonomistas 14 maj 2009

Behöver vi pris- och löneökningar?, Ekonomistas, 11 mars 2009

Allt talar för euron, eller?, Ekonomistas, 3 februari 2009

Dyrt att lösa bolån, Ekonomistas, 26 januari 2009

1974, Ekonomistas, 22 december 2008

Paralleller till nittiotalskrisen, Ekonomistas, 5 december 2008

Riksbanken har ammunition kvar, Ekonomistas, 4 december 2008

Om stimulanspaket, Ekonomistas, 1 november 2008

Vänta med stabilitetsfonden!, Ekonomistas, 20 oktober 2008

Europa är inte redo för krispaket, Ekonomistas, 5 oktober 2008

Följs finanskrisen av en recession?, Ekonomistas, 3 oktober 2008

Skatter vi inte skulle sakna: Stämpelskatten, Ekonomistas, 31 mars 2008

Tillväxt utan ökad sysselsättning - dags att avliva en myt, 2 februari 2006